Lp.   Zgłaszający interpelację/zapytanie   Interpelacja/zapytanie Interpelacja/zapytanie Odpowie
1. Radny Roman Głyżewski dot. wniosku o wydanie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamkowej Skan O-S.0003.23.2023
2. Radna Mariola Wegner dot. podjętych działań w zakresie wykonania dodatkowego objazdu w celu odciążenia ul. Grudzińskich Skan O-S.0003.24.2023
3. Radna Mariola Wegner dot. przeprowadzenia fluoryzacji w szkołach Skan O-S.0003.25.2023
4. Radna Mariola Wegner dot. komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, do której mieszkańcy mogą zgłaszać problemy po godz. 15.00 oraz w weekendy i święta
(pismo Prezesa Zarządu SM „Piast” w Złotowie przedstawione na LXI sesji w ramach punktu interpelacje i zapytania radnych przez radną Mariolę Wegner)
Skan O-S.0003.26.2023
5. Radna Mariola Wegner dot. sprawy doświetlenia chodnika przy ul. Boh. Westerplatte (bloki nr 4, 6, 8, 10 i 12)
(pismo Prezesa Zarządu SM „Piast” w Złotowie przedstawione na LXI sesji w ramach punktu interpelacje i zapytania radnych przez radną Mariolę Wegner)
Skan O-S.0003.27.2023
6. Radna Mariola Wegner dot. zmniejszenia częstotliwości wywozu odpadów z wiat śmietnikowych przy blokach mieszkalnych terenach SM „Piast”
(pismo Prezesa Zarządu SM „Piast” w Złotowie przedstawione na LXI sesji w ramach punktu interpelacje i zapytania radnych przez radną Mariolę Wegner)
Skan O-S.0003.28.2023
O-S.0003.28.2023_ZGK
7. Radna Mariola Wegner dot. przyjęcia uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego na 2024 rok  
(pismo Prezesa Zarządu SM „Piast” w Złotowie przedstawione na LXI sesji w ramach punktu interpelacje i zapytania radnych przez radną Mariolę Wegner)
Skan O-S.0003.29.2023