Lp.   Zgłaszający interpelację Interpelacja/zapytanie Interpelacja/zapytanie  Odpowiedź
1. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. uchwały nr LV.413.2023 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie
Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie (uznania skargi za zasadną) i przedstawienia działań dot. realizacji ww. uchwały
Skan O-S.0003.21.2023
2. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. kwestii zwrotu środków za bilety zakupione przez szkółki pływackie w okresie obowiązywania „poprzednich” zasad korzystania z pływalni „Laguna”    Skan O-S.0003.22.2023