Lp. Treść interpelacji/zapytania Data złożenia Interpelacja/zapytanie Odpowiedź
8. dot. wykonania dojazdu do posesji przy ul. Chojnickiej 7 04.07.2023 Skan O-S.0003.43.2023
7. dot. wyrównania dojazdu do budynków przy ul. 8 Marca (za "Rolniczakiem") 04.07.2023 Skan O-S.0003.42.2023
6. dot. wprowadzenia zakazu parkowania przy ul. Mokrej w związku z zakończeniem realizacji inwestycji wykonania parkingu przy ul. Mokrej 04.07.2023 Skan O-S.0003.41.2023
5. dot. harmonogramu wywozu odpadów 05.04.2023 Skan O-S.0003.17.2023
4. dot. działalności Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT 05.04.2023 Skan O-S.0003.16.2023
3. ws. zamontowania na ul. Garncarskiej progu zwalniającego 05.04.2023 Skan O-S.0003.15.2023
2. dot. przeglądu i uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni 05.04.2023 Skan O-S.0003.14.2023
1. ws. zabezpieczenia terenu zielonego zlokalizowanego przy „Rolniczaku” 05.04.2023 Skan O-S.0003.13.2023