Lp. Zgłaszający interpelację Interpelacja/zapytanie Interpelacja/zapytanie Odpowiedź
1. Radny Roman Głyżewski dot. uporządkowania obszarów zadrzewionych zlokalizowanych na terenie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 188 (ul. Powstańców i ul. Staszica) Skan O-S.0003.19.2023
2. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. środków wydatkowanych z budżetu Gminy Miasto Złotów na realizację zadań wynikających w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Funduszy Norweskich (stan na dzień 29.03.2023 r.) Skan O-S.0003.18.2023
3. Radny Krzysztof Kulasek ws. zabezpieczenia terenu zielonego zlokalizowanego przy „Rolniczaku” Skan O-S.0003.13.2023
4. Radny Krzysztof Kulasek dot. przeglądu i uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni w mieście Skan O-S.0003.14.2023
5. Radny Krzysztof Kulasek ws. zamontowania na ul. Garncarskiej progu zwalniającego Skan O-S.0003.15.2023
6. Radny Krzysztof Kulasek dot. działalności Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT Skan O-S.0003.16.2023
7. Radny Krzysztof Kulasek dot. harmonogramu wywozu odpadów Skan

Pismo do ZGK
O-S.0003.17.2023

8.1. Klub radnych „Zadbajmy o Złotów” dot. ujęcia w tegorocznym budżecie propozycji zadań zgłoszonych przez Klub radnych „Zadbajmy o Złotów” do projektu budżetu na rok 2023 oraz podjętych działań i uzgodnień w zakresie współrealizacji zadań
w WZDW w Poznaniu
Skan O-S.0003.12.2023

8.2. Klub radnych „Zadbajmy o Złotów" Wniosek o rozszerzenie odpowiedzi na interpelację dot. ujęcia w tegorocznym budżecie propozycji zadań zgłoszonych przez Klub radnych „Zadbajmy o Złotów" do projektu budżetu na rok 2023 oraz podjętych działań i uzgodnień w zakresie współrealizacji zadań
w WZDW w Poznaniu
Skan O-S.0003.12.2023