L.p. Zgłaszający interpelację – zapytanie Treść interpelacji – zapytania Interpelacja – zapytanie Odpowiedź
1. Radny Jakub Pieniążkowski dot. rozbiórki pomostów na kąpielisku przy ul. Jeziornej w Złotowie oraz sezonu kąpielowego w 2023 r. Skan O-S.0003.7.2023
2. Radny Jakub Pieniążkowski dot. odśnieżania i rezerwacji boisk piłkarskich Skan O-S.0003.8.2023