L.p. Zgłaszający interpelację – zapytanie Treść interpelacji – zapytania Interpelacja – zapytanie Odpowiedź
1. Radny Jakub Pieniążkowski ws. wyłączeń oświetlenia w mieście Skan O-S.0003.2.2023  
2. Radny Jakub Pieniążkowski ws. kwoty brutto wydatkowanej ze środków budżetu miasta na realizację zadań w ramach Funduszy Norweskich i wysokości kwoty zaplanowanej na rok 2023 Skan O-S.0003.3.2023