Lp. Treść interpelacji Data złożenia Interpelacja Odpowiedź
2.2. Wniosek o rozszerzenie odpowiedzi na interpelacje 13.03.2023 Skan O-S.0003.9.2023
2.1. dot. wykonania wydatków bieżących za rok 2022 ZCAS w Złotowie, stanu środków na bieżące utrzymanie obiektów ZCAS w Złotowie w poszczególnych paragrafach na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazu nagród wypłaconych pracownikom ZCAS w Złotowie według stanowisk 2022 r. 23.02.2023 Skan O-S.0003.9.2023
1. ws. wysokości zwrotu niewykorzystanych środków przez ZCAS na koniec 2022
12.01.2023 Skan O-S.0003.1.2023