L.p.    Zgłaszający interpelację – zapytanie  
Treść interpelacji – zapytania   
Interpelacja – zapytanie  Odpowiedź
1. Krzysztof Kulasek dot. sprawy myjni samochodowej przy ul. 8 Marca (zamieszczenia ekranów ochronnych) Skan  O-S.0003.65.2022
2.1. Krzysztof Kulasek dot. sprawy umieszczenia znaków zakazu parkowania na ul. Królowej Jadwigi i ul. Zamkowej Skan  O-S.0003.66.2022
2.2. Krzysztof Kulasek odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na interpelację radnego k. Kulaska dot. umieszczenia znaków zakazu parkowania przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Zamkowej Skan  R.0151.2.2023.EH
3. Krzysztof Kulasek dot. sprawy oszczędzania energii elektrycznej w mieście Skan O-S.0003.67.2022
4. Stanisław Wełniak dot. przedstawienia kosztów utrzymania i przychodów lodowiska w latach 2019, 2020, 2021, 2022 i planowanych wydatkach w budżecie ZCAS w Złotowie na rok 2023 Skan O-S.0003.68.2022
5. Stanisław Wełniak dot. sprawy obniżenia temperatury wody w basenie głównym oraz w basenie rekreacyjnym na pływalni "Laguna" Skan O-S.0003.69.2022