Karty adresowe obiektów wykreślonych z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Złotowa, tj. poz: 43, 78, 86, 87, 113, 175, 177, 181, 189, 192, 259, 286, 294, 302 przechowywane są, zgodnie z przepisami, w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Złotowie.