Lp. Treść interpelacji Data złożenia Interpelacja Odpowiedź
1. dot. konstrukcji/instalacji do wykonywania pamiątkowych zdjęć 03.10.2022 Skan O-S.0003.60.2022