L.p.  Zgłaszający interpelację – zapytanie Treść interpelacji – zapytania  Interpelacja – zapytanie  Odpowiedź
1. Mariola Wegner

ws. oświetlenia chodników przy ul. boh. Westerplatte nr 2-12

Skan O-S.0003.61.2022
2.1. Mariola Wegner ws. zaopatrzenia mieszkańców miasta w opła na okres zimowy Skan O-S.0003.62.2022
2.2. Mariola Wegner ws. rozszerzenia odpowiedzi udzielonej na interpelację dot. "wysp ciepła" Skan O-S.0003.62.2022