L.p. 
Zgłaszający interpelację – zapytanie 
 
Treść interpelacji – zapytania 

Interpelacja – zapytanie 

Odpowiedź
1.1. Agnieszka Jęsiek-Barabasz ws. udostępnienia wyników badań wody oraz przeprowadzenia kontroli ujść kanalizacji deszczowej w jeziorze Burmistrzowskim w Złotowie Skan

GNiE-OŚ.604.45.2022_MZWiK
GNiE-OŚ.604.45.2022_WIOŚ

1.2. Informacja otrzymana z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie     Skan O-S.0003.53.2022
1.3. Informacja otrzymana z Regionalnego Wydziału monitoringu Środowiska w Poznaniu    Skan DMS-PO.731.6.24.2022
2. Agnieszka Jęsiek-Barabasz ws. uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ul. Wodociagowej w Złotowie   Skan O-S.0003.54.2022
3. Grzegorz Kolera ws. naprawy chodnika przy ul. Szpitalnej Skan O-S.0003.55.2022
4. Krzysztof Kulasek  ws. możliwości wprowadzenia ograniczeń w zakresie oszczędności w oświetleniu budynków oraz wyłączeń oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych    Skan O-S.0003.59.2022
5.1. Jakub Pieniążkowski ws. poprawy bezpieczeństwa drogowego przy ul. Boh. Westerplatte   Skan O-S.0003.56.2022
5.2. pismo KPP w Złotowie ws. bezpieczeństwa drogowego przy ul. Boh. Westerplatte Skan R.0151.41.2022.RW
6. Jakub Pieniążkowski ws. ogłaszania konkursów na rozwój sportu   Skan O-S.0003.57.2022
7. Jakub Pieniążkowski ws. dofinansowania dojazdów stanowiących mienie gminy do posesji osób prywatnych Skan O-S.0003.58.2022
8. Maciej Zając ws. przejęcia przez miasto działki przy ul. Dwór Złotowski pod plac zabaw  Skan O-S.0003.52.2022
9.

Maciej Zając

ws. poczynionych ustaleń z właścicielem Pałacu Działyńskich w kierunku powstania sanatorium na tym terenie Skan O-S.0003.52.2022