L.p. 
Zgłaszający interpelację – zapytanie  Treść interpelacji – zapytania  
Interpelacja – zapytanie 
Odpowiedź
1. Krzysztof Koronkiewicz ws. korzystania z pływalni „Laguna” przez osoby postronne w godzinach zamknięcia obiektu Skan O-S.0003.50.2022
2.1. Krzysztof Koronkiewicz ws. rozszerzenia odpowiedzi znak O-S.0003.50.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. Skan O-S.0003.50.2022
2.2. Pismo Dyrektora ZCAS w Złotowie dot. pomostów przy kąpielisku miejskim przy ul. Jeziornej Skan ZCAS 1-17/2022