L.p Zgłaszający interpelację – zapytanie Treść interpelacji – zapytania Interpelacja – zapytanie Odpowiedź
1.1. Grzegorz Kolera

ws. stanu dróg na ul. Szpitalnej, al. Piasta, ul. Boh. Westerplatte, al. Mickiewicza oraz ul. Grudzińskich

Skan  O.S.003.33.2022
1.2. Grzegorz Kolera

odpowiedź WZDW Rejon w Złotowie ws. stanu nawierzchni al. Mickiewicza

Skan RDW.ZŁ.9.0700-5/22
2. Krzysztof Koronkiewicz

ws. kosztów poniesionych z budżetu miasta związanych z prowadzeniem spraw sądowych, w których stroną była Gmina Miasto Złotów, Burmistrz i jednostki podległe w okresie 2015-2022

Skan O.S.003.39.2022
3. Krzysztof Koronkiewicz

ws. kosztów związanych z kateringiem, wynajmem restauracji, przygotowaniem posiłków z tytułu organizacji spotkań, imprez okolicznościowych, konferencji w okresie 2010-2022

Skan O.S.003.40.2022
4. Mariola Wegner

ws. zagospodarowania i uporządkowania terenu przy ul. Westerplatte w rejonie cukierni „Bagietka” przy ul/ Bohaterów Westerplatte

Skan O.S.003.30.2022
5. Mariola Wegner

ws. pobierania opłaty parkingowej przy sklepie spożywczym przy ul. Królowej Jadwigi

Skan O.S.003.31.2022
6. Mariola Wegner

ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w MZWiK Sp, z o. o. w Złotowie

Skan O.S.003.32.2022
7. Stanisław Wełniak

ws. uporządkowania terenu zielonego przy ul. Wielatowskiej (przy "paczkomacie" oraz przy przychodni "Medyk")

Skan O.S.003.26.2022
8. Stanisław Wełniak

ws przycięcia drzewostanu ul. Jeziornej, ul. Wędkarskiej i Żeglarskiej oraz uporządkowanie pobocza przy ul. Wędkarskiej

Skan O.S.003.27.2022
9. Stanisław Wełniak

ws. wprowadzenia regulacji ograniczającej samowolne i dowolne stawianie różnych elementów reklamowo-informacyjnych w mieście (np. pojemników na zbiórkę odzieży)

Skan O.S.003.28.2022
10. Stanisław Wełniak

ws. stanu dróg m.in. skrzyżowania ul. Garncarskiej z al. Mickiewicza

Skan O.S.003.29.2022
11. Maciej Zając ws. ponownego zabezpieczenia obiektu - zbiornika (szamba) na terenie po byłym PGR Skan O.S.003.34.2022
12. Maciej Zając ws. dewastacji mienia miejskiego przy zejściu na promenadę przy jeziorze Zaleskim Skan O.S.003.35.2022
13. Maciej Zając ws. „dzikiego” wysypiska śmieci w sąsiedztwie jeziora Zaleskiego Skan O.S.003.36.2022
14. Maciej Zając ws. oznakowania promenady przy jeziorze Zaleskim Skan O.S.003.37.2022
15. Maciej Zając ws. zagospodarowania skweru przy ul. Gorzelnianej Skan O.S.003.38.2022