Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Zaciagnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2009

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedziba w Urzedzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2009

CPV:
6611300-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, między innymi winien być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 655 z późn. zmianami),
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
do 31.12.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Jadwiga Skórcz - Skarbnik Gminy Miasto Złotów

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-10-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-10-28 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 Uchwała RIO w Poznaniu z 11.04.2008 r (688.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 Uchwała RIO w Poznaniu z 10.04.2009 r. (673kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 Uchwała RIO w Poznaniu z 5.09.2008 r (571.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Uchwała RIO w Poznaniu z 1.09.2009 r. (720.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie z 25.08.2009 r. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Zarządzenie - projekt budżetu na 2009 r. (207.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Uchwała RM z 25.08.2009 r. (332kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Zaświadczenie z ZUS (653.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (737.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Informacja o stanie mienia komunalnego (741kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Wybór Burmistrza Miasta - zaświadczenie (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 16 Uchwała RM o powołaniu Skarbnika (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Decyzja w sprawie nadania numeru NIP (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Prognoza kwoty długu na lata 2009 - 2015 (253.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 RB-NDS Kwartalne sprawozdania za 2006, 2007 i I-III kw. 2008 r (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Uchwała RIO - opinia o mozliwości spłaty kredytu (704kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 Sprawozdanie Rb-NDS za okres.... (650.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Sprawozdanie Rb-NDS za I pólrocze 2009 r. (629.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Rb-Z Kwartalne sprawozadanie za 2007 r. (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Rb-Z Kwartalne sprawozadanie za 2008 r. (1002.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Rb-Z - sprawozadanie kwartalne za I półrocze 2009 r. (1001.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 str. SIWZ (260.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIMAP2_PRZETARG-2009-109171-F02-PL (117.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - WE (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania - II (565kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania - I z zał. (693.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma (337.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 do pisma (17.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do pisma (446.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4a do pisma (662kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4b do pisma (676.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4c do pisma (661kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4d do pisma (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4e do pisma (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4f do pisma (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4g do pisma (10.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do pisma - Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie z 25.08.2009 r. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 do pisma (553.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania - III (314kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania - IV (362kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania - V (329.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania - VI (396.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytanie - VII (231.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytanie - VIII (257.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania - IX (710.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (508.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WE (110.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WE (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-09-18 17:01:35
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-09-18 17:12:55
Ostatnia zmiana:2009-11-23 08:01:51
Ilość wyświetleń:2158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij