30 maja 2022 roku Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w Złotowie raport o stanie Gminy Miasto Złotów za 2021 rok, który zostanie poddany debacie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotowie (29.06.2022 r.).

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie:

1. Zbiera podpisy co najmniej 20 osób,
2. Składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie pisemne zgłoszenie do 28.06.2022 r. do godz.: 14:00,
3. Jest obecny na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 29 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia mieszkańców do debaty będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r. (wtorek) do godziny 14.00 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 35, II piętro Urzędu Miejskiego w Złotowie, kontakt: 67 263 26 40 wew. 18, e-mail: k.marek@zlotow.pl).

Formularz zgłoszenia do debaty nad raportem dostępny jest w załącznikach poniżej.