l.p Zgłaszający interpelację - zapytanie Treść interpelacji - zapytania Skan interpelacji - zapytania Odpowiedź
1. Radny Jakub Pieniążkowski w sprawie terminu ogłoszenia projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2022 Skan O-S.0003.1.2022
2..1. Radny Stanisław Wełniak w sprawie nazwy organizacji pozarządowej Skan O-S.0003.2.2022
2.2. Radny Stanisław Wełniak ponowna interpelacja w sprawie nazwy organizacji pozarządowej (dot. rozszerzenia udzielonej odpowiedzi) Skan O-S.0003.2.2022
3. Radny Krzysztof Żelichowski w sprawie utworzenia punktu obsługi klienta, przyjmowania wniosków, punkt kasowy umożliwiający zapłatę podatków lokalnych dla mieszkańców zamieszkałych na osiedlu za rzeką, ludzi starszych Skan

O-S.0003.3.2022

4. Radny Krzysztof Żelichowski w sprawie korzystania z hali sportowej, boisk do squasha przy szkole nr2 Skan

O-S.0003.4.2022