Nadzwyczajna XXXVII sesja Rady Miejskiej w Złotowie została zwołana zarządzeniem nr 14.2021 Przewodnicącego Rady Miejskiej na dzień 2 grudnia 2021 r.
W dniu 2 grudnia 2021 r. została ogłoszona przewa w obradach. Na podsatwie zarządzenia nr 15.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady nadzwyczajnej sesji XXXVII Rady Miejskiej w Złotowie zostały wznowione w dniu 9 grudnia 2021 r. Uchwała nr XXXVII.273.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr XXXVII.274.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2026

Głosowania nadzwyczajnej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Złotowie