Zarządzeniem Nr 13.2020 z dnia 29 listopada 2021 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie określił termin zwołania XXXVII sesji na dzień 1 grudnia 2021 r. /środa/ na godz. 15.00.
Zarządzeniem Nr 14.2021  z dnia 1 grudnia 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 13.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zmienił termin rozpoczęcia XXXVII sesji z dnia 1 grudnia na 2 grudnia.
W związku z powyższym XXXVII sesja Rady Miejskiej w Złotowie odbędzie sie w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 15.00.