Lp.

Zgłaszający interpelację - zapytanie

Treść interpelacji - zapytania 

Skan interpelacji - zapytania

Odpowiedź

1. Radny Maciej Zając ws. udostępnienia gruntu miejskiego celem wybudowania chodnika przy ul. Gorzelnianej 15 Skan O-S.0003.39.2021
2. Radny Stanisław Wełniak ws. instalacji na tzw. Kaczym Dołku Skan O-S.0003.38.2021