Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXVII-138-09 - w spr. uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach admin. Gminy M. Złotów

UCHWAŁA  NR  XXVII/ 138 /09

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 24 marca 2009 r.

 

w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.880 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2007 r.: Dz.U. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286; z 2008 r.: Dz.U. Nr 154 poz. 958, Nr 199 poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa o szczególnych wartościach przyrodniczych, wyróżniające się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, rosnące na obszarze Gminy Miasta Złotów:

 

L.p.

(pkt)

Nazwa gatunku (język polski

i łaciński)

Obwód pnia na wysokości 130cm

(pierśnica)

Położenie

 

Nazwa

nr działki

obręb

opis

1.

Dąb szypułkowy

Quercus robur

8163/16

91

w pobliżu amfiteatru

Autostopowicz

2.

Dąb szypułkowy

Quercus robur

426 cm

8163/8

92

al. J.P. Lenne,

Zwierzyniec

Ewa

 

3.

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

418 cm

 

8163/8

 

92

droga z Nadleśnictwa do Blękwitu, Zwierzyniec

 

-

4.

Dąb szypułkowy

Quercus robur

404 cm

8163/8

92

al. J.P. Lenne,

Zwierzyniec

Adam

 

5.

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

390 cm

 

1/3

 

91

naprzeciw płaskorzeźby św . Huberta Zwierzyniec

 

-

6.

Klon pospolity

Acer platanoides

240 cm

277/10

93

Góra Żydowska

-

 

 

2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje:

1) w odniesieniu do pomników przyrody wskazanych w ust. 1 pkt 1-4 w tabeli – Nadleśnictwo Złotów;

2) w odniesieniu do pomników przyrody wskazanych w ust. 1 pkt 5-6 w tabeli – Burmistrz Miasta Złotowa.

                                              

§ 2. W odniesieniu do drzew uznanych niniejszą uchwałą za pomniki przyrody zabrania się:

1)      ich niszczenia, uszkadzania lub przekształcania,

2)      uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzew,

3)      dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

4)      wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                    Rady Miejskiej

 

                                                                                           mgr Barbara Chorabik 

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-04-08 18:00:11
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-04-08 18:02:16
Ostatnia zmiana:2009-04-08 18:03:15
Ilość wyświetleń:1856
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij