Uchwała nr XXXI.243.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała nr XXXI.244.2021w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

Uchwała nr XXXI.245.2021 w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok

Uchwała nr XXXI.246.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego (KN-I.4131.1.438.2021.3) z dnia 01.07.2021 ws. uchwały nr XXXI.246.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.05.2021 ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała nr XXXI.247.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa

Głosowania XXXI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu w dniu 26 maja 2021 r.