31 maja 2021 roku Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej w Złotowie raport o stanie Gminy Miasto Złotów za 2020 rok, który zostanie poddany debacie podczas najbliższej Sesji (21.06.2021r.).

 Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie:
1. Zbiera podpisy co najmniej 20 osób,
2. Składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie pisemne zgłoszenie do 18.06.2021r. do godz.: 14:00,
3. Jest obecny na Sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 21 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenia mieszkańców do debaty będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2021 r. (piątek) do godziny 14.00 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 35, II piętro Urzędu Miejskiego w Złotowie, kontakt: 67 263 26 40 wew. 18, e-mail: p.jeske@zlotow.pl).

Formularz zgłoszenia do debaty nad raportem dostępny jest w załącznikach poniżej.